Sınıf Çemberi İlkokul Öğretmen Kılavuzu
Sınıf Çemberi Website Mailing Banner (1200 x 628 px)

Çocukların kendi görüşlerini ifade etmeleri, potansiyellerini hayata geçirebilmeleri için güvenli bir alanda desteklenmeleri, öğrenme ortamlarında çocuk katılımının hayata geçmesiyle mümkün olur. Öğrenme ortamlarında katılımı sağlamanın yöntemlerinden biri Sınıf Çemberi‘dir.

Sınıf Çemberi, sınıftaki tüm bireylerin bir arada, belirli bir düzen içinde oluşturduğu ifade ve öğrenme alanıdır. Öğretmen dahil sınıftaki herkesin sosyal duygusal öğrenmesini ve gelişimini destekler. Çocukların güçlenmesini ve sınıfın öğrenen bir topluluk hâline gelmesini sağlar.

Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar öğretmenlerin Sınıf Çemberi’ni uygulayabilmelerini kolaylaştırmak niyetiyle Sınıf Çemberi İlkokul Öğretmen Kılavuzu web sitesini hazırladık.

Kılavuz web sitesinde haftalık akışlar, bilgi notları ve destekleyici materyalleri görüntüleyebilirsiniz.

Facebook
Twitter