Model Araştırma ve Geliştirme

2009 yılında Başka Bir Okul Mümkün fikrinin doğmasının ardından 2010 yılında dernekleşmeye birlikte model geliştirme çalışmalarına başladık. İlk adımımız Türkiye’de mevcut eğitim sisteminin sorunlarını analiz etmek oldu. Ardından sorunlara cevap olabilecek çözümleri yani dünyanın çeşitli yerlerinde geliştirilen alternatif eğitim modellerini inceledik. Nihayetinde her modelin belli toplumsal sorunlara cevap olarak geliştirdiğini, geliştirdi yerin tarihsel, toplumsal, kültürel dokusunu taşıdığını gördük. 

Bu bizi Türkiye’nin kendi özgün eğitim modelini geliştirmesi gerekliliğine taşıdı. Türkiye’nin özgün eğitim modelini geliştirecek imkanlara sahip olmasak da bu yola katkıda bulunabilirdik. Dolayısıyla uygulanabilir, yaygınlaştırılabilir bir model tasarımına başladık. 

Uzmanlık alanları, başka bir okula olan ihtiyaçları, eğitimle ilişkileri çeşitlilik gösteren ve farklı insanlardan oluşan çeşitli çalışma gruplarıyla yürüttüğümüz geliştirme sürecinin sonunda 4 eksenli bir okul modeli ortaya çıkardık. Aynı zamanda dönemin MEB İlkokul Programını inceleyerek modelimizin program ile uyumlu ilerleyebileceği noktasında ortaklaştık. Dolayısıyla BBOM Modeli; dönemin ilkokul programını kapsayan ve çocuğa, öğrenmeye yaklaşımı açısından uygulamayı dönüştüren bir çerçeve model olarak ortaya konmuştu. 

2013’den bu yana BBOM Modelini uygulayan okulların deneyimlerinden de beslenerek model geliştirme çalışmalarını sürekli gelişimi ilke edinerek sürdürüyoruz. 

BBOM Modeli Türkiye’nin kültürel, tarihsel, toplumsal ihtiyaçlarına uygun bir erken çocukluk ve ilkokul çerçevesi olarak sürekli gelişmektedir.

 

Başka Bir Okul Mümkün Derneği model geliştirme çalışmaları kapsamında 2017 yılının Ekim ayında bir araya gelen Ekoloji Çemberi; “Ekolojik farkındalığa sahip, bu farkındalığını yaşam pratiği halinde uygulayabilen, doğaya karşı sorumlu topluluklar” vizyonu çerçevesinde BBOM Eğitim Modeli’nde yer alan Ekolojik Duruş eksenine dair uygulamaların okullarda hayata geçirilmesi ve bunların çocuklara, ebeveynlere, bakım verenlere ve öğretmenlere aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Devamını oku >>

Başka Bir Okul Mümkün Derneği model geliştirme çalışmaları kapsamında 2017 yılının Ekim ayında ‘’demokratik öğrenme topluluklarını geliştirmek ve desteklemek ’’ vizyonu çerçevesinde kurulan Demokratik Yönetim Çemberi, BBOM  Modelinde yer alan Demokratik Yönetim eksenine dair yaklaşımın ve  uygulamaların BBOM okullarının yanı sıra tüm sınıf ve okullarda hayata geçirilmesi ve bunların çocuklar, öğretmenler, okul yöneticileri ve çocuklara bakım verenlerle paylaşılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Devamını oku >>