Materyaller

Ekolojik Duruş

Ekoloji Takvimi ve Posteri 2023

Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nden yeni yıl armağanı: Ekoloji Takvimi ve Posteri 2023 Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin eğitim modelinde dört temel eksenden biri olan

Devamını oku »
Ekolojik Duruş

Ekoloji Takvimi 2022

Ekoloji Takvimi 2022, BBOM Eğitim Modeli’nin Ekolojik Duruş eksenine dair araştırma ve geliştirme yapan Ekoloji Çemberi tarafından, ekolojik yaklaşımı öğrenme süreçlerine ve yaşamımıza kendi doğallığında

Devamını oku »
Demokratik Yönetim

Anlaşalım Materyali

Anlaşmazlıkla Bağ Kurma Posteri ve Anlaşmazlık Vaka Kartları’ndan oluşan Anlaşalım Materyali Sınıf Çemberi İlkokul Öğretmen Kılavuzu web sitesinde. Öğrenme ortamlarında anlaşmazlık, ihtiyaçları karşılama yollarının çatışması

Devamını oku »
Demokratik Yönetim

Birlikte Materyali

Öğrenme ortamlarında karar alma süreçkerini destekleyen Birlikte Materyali, kitapçığı ve posteri ile Sınıf Çemberi İlkokul Öğretmen Kılavuzu web sitesinde. Sınıfta birlikte yaşamı sürdürebilmek için ihtiyaç

Devamını oku »
Demokratik Yönetim

Sınıf Çemberi İlkokul Öğretmen Kılavuzu

Çocukların kendi görüşlerini ifade etmeleri, potansiyellerini hayata geçirebilmeleri için güvenli bir alanda desteklenmeleri, öğrenme ortamlarında çocuk katılımının hayata geçmesiyle mümkün olur. Öğrenme ortamlarında katılımı sağlamanın

Devamını oku »
Ekolojik Duruş

Doğa ve Bilim 1. Sınıf Seti

Doğa ve Bilim 1. Sınıf Seti Nedir? Çocuklar, yaşamın ilk yıllarından itibaren güçlü bir merak duygusu taşımaktadır. Bu merak duygusunun sürmesini sağlamak ve çocukların doğal

Devamını oku »
Ekolojik Duruş

Doğayla Bağlantı

Ekoloji Çemberi’nin hazırlamış olduğu “Doğayla Bağlantı” poster serisinin amacı, doğadan uzak kaldığımızı düşündüğümüz salgın döneminde doğayla bağımızı sorgularken çocuklarla paylaşabileceğimiz etkinlik önerilerine yer vermek.  Poster

Devamını oku »
Demokratik Yönetim

Uzaktan Eğitimde Duygu ve İhtiyaçlar

Uzaktan Eğitimde Duygu ve İhtiyaçlar materyali, uzaktan eğitim sürecinde canlı derslerde çocukların kendisi ve sınıf topluluğu ile bağlantı kurmasını desteklemek için BBOM Derneği Demokratik Yönetim

Devamını oku »
Ekolojik Duruş

Doğa ve Çocuk Çeviri Serisi

Model Araştırma ve Geliştirme çalışmaları kapsamında Ekolojik Duruş eksenine yönelik olarak materyaller üreten Ekoloji Çemberi, odak koyduğu konularla ilişkili olarak “Doğa ve Çocuk” temasında çeviri

Devamını oku »
Ekolojik Duruş

Ekoloji Takvimi 2021

Ekoloji Takvimi 2021, BBOM Eğitim Modeli’nin Ekolojik Duruş eksenine dair araştırma ve geliştirme yapan Ekoloji Çemberi tarafından ekolojik yaklaşımı öğrenme süreçlerine ve yaşamımıza kendi doğallığında

Devamını oku »
Ekolojik Duruş

5D ile Harekete Geç

“Dünya İçin Yapabileceğimiz Bir Şeyler Var!” Bunlardan biri de tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmek.  BBOM Ekoloji Çalışma Grubu olarak “5D ile Harekete Geç” teması ile hazırlamış olduğumuz

Devamını oku »
Ekolojik Duruş

Evde Ekolojik Duruş

BBOM Derneği Ekoloji Çalışma grubu olarak COVID-19 ile ortaya çıkan sağlık krizinde doğa-insan ilişkisi üzerine düşünmeyi önemsiyoruz. Bu bağlamda doğa-insan ilişkisi ve ekolojik farkındalık konusunda

Devamını oku »
Ekolojik Duruş

Ekoloji Takvimi 2020

Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nden yeni yıl armağanı: 2020 Ekoloji Takvimi ve Posteri! Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin önerdiği eğitim modelinde 4 temel eksenden biri

Devamını oku »
Demokratik Yönetim

Duygu ve İhtiyaç Posterleri

“Nasıl Hissediyorsun? Neye İhtiyacın Var?” Duygu ve İhtiyaç Posterleri, “Öğrenmede Katılım ve Barış” serisi kapsamında duygu ve ihtiyaç okuryazarlığı gelişimine katkı sunma niyetiyle hazırlandı. Posterlerin

Devamını oku »