Doğa ve Bilim 1. Sınıf Seti
Doğa ve Bilim (1200 x 628 px) (2)

Doğa ve Bilim 1. Sınıf Seti Nedir?

Çocuklar, yaşamın ilk yıllarından itibaren güçlü bir merak duygusu taşımaktadır. Bu merak duygusunun sürmesini sağlamak ve çocukların doğal gözlem yeteneklerini, bilimsel gözleme doğru dönüştürmek gerekmektedir. 

Doğa ve Bilim 1. Sınıf Seti’yle, çocuğun doğayı anlamasının yanında, kendini ve yapabileceklerini keşfetmesi, sorularına cevap bulabilecek yöntemleri geliştirmesi, insanın da doğanın bir parçası olduğunu fark etmesi amaçlanmıştır.

Doğa ve Bilim Seti, aynı zamanda çocuğun bilişsel, sosyal, duygusal ve kinestetik becerilerini desteklemektedir. 

Doğa ve Bilim Etkinlik Kitabı ile Gözlem Defterini bu bağlantıdan temin edebilirsiniz.

Doğa ve Bilim Etkinlik Kitabında Neler Var?

Doğa ve Bilim Etkinlik Kitabı, ilkokul birinci sınıf düzeyindeki çocuklara yönelik sınıflarında, okul bahçelerinde, parklarda, kent ormanlarında vb. alanlarda kullanılabilecek etkinlikleri içermektedir. 

Kitapta, çocukların yaşadıkları çevreyi ve o oradaki tüm canlıları fark edecekleri, çevreleriyle olan bağlarını güçlendirecekleri ve merak ettiklerini araştırmaya yönelecekleri etkinlikler yer almak

Öğretmen Kılavuz Kitabında Neler Var?

Öğretmen Kılavuzu, Etkinlik kitabıyla beraber öğretmenlerin okul içi ve okul dışı çalışmalarını kolaylaştırmak için hazırlanmıştır. Kılavuzda, etkinliklerin ders planları, derslerin amaçları, hangi becerileri içerdikleri, etkinliklerin süreci ve nasıl değerlendirileceğine dair açıklamalar bulunmaktadır.

Doğa Gözlem Defteri Nasıl Kullanılır?

Çocukların katılımını artırarak veri toplama ve kaydetme becerilerini geliştirmeye yönelik Doğa Gözlem Defteri hazırlanmıştır. Bu defterde, öğrencilerin bir bilim insanı gibi gözlemlerini düzenli kaydetmeleri ve verilerini organize etme becerisi kazanmalarını sağlayacak yapılandırılmış ve yapılandırılmamış alanlar bulunmaktadır. Bu defter etkinlik kitabıyla beraber ders içinde veya çocukların kendi başlarına serbest gözlem amacıyla ders dışında kullanılabilir.

Facebook
Twitter