Anlaşalım Materyali

Anlaşmazlıkla Bağ Kurma Posteri ve Anlaşmazlık Vaka Kartları’ndan oluşan Anlaşalım Materyali Sınıf Çemberi İlkokul Öğretmen Kılavuzu web sitesinde. Öğrenme ortamlarında anlaşmazlık, ihtiyaçları karşılama yollarının çatışması olarak tanımlanır ve yeni öğrenmeler için bir fırsat niteliği taşır. Anlaşalım Materyali’ni kullanarak sınıflarınızda yeni öğrenmelere alan açabilirsiniz. Sınıf ikliminin ihtiyaçları doğrultusunda tüm anlaşmazlık çözümü süreçlerinde kullanabileceğiniz materyal, Sınıf Çemberi’nin […]

Birlikte Materyali

Öğrenme ortamlarında karar alma süreçkerini destekleyen Birlikte Materyali, kitapçığı ve posteri ile Sınıf Çemberi İlkokul Öğretmen Kılavuzu web sitesinde. Sınıfta birlikte yaşamı sürdürebilmek için ihtiyaç duyulan kararları, herkesi kapsayan katılımcı bir süreçle almak ve uygulamak birlikte karar alma süreçleriyle mümkün olur. Kendi yaşamlarına dair söz sahibi olmak çocukların sosyal ve bilişsel gelişimlerini ve böylelikle birey […]

Sınıf Çemberi İlkokul Öğretmen Kılavuzu

Çocukların kendi görüşlerini ifade etmeleri, potansiyellerini hayata geçirebilmeleri için güvenli bir alanda desteklenmeleri, öğrenme ortamlarında çocuk katılımının hayata geçmesiyle mümkün olur. Öğrenme ortamlarında katılımı sağlamanın yöntemlerinden biri Sınıf Çemberi‘dir. Sınıf Çemberi, sınıftaki tüm bireylerin bir arada, belirli bir düzen içinde oluşturduğu ifade ve öğrenme alanıdır. Öğretmen dahil sınıftaki herkesin sosyal duygusal öğrenmesini ve gelişimini destekler. Çocukların […]

Uzaktan Eğitimde Duygu ve İhtiyaçlar

Uzaktan Eğitimde Duygu ve İhtiyaçlar materyali, uzaktan eğitim sürecinde canlı derslerde çocukların kendisi ve sınıf topluluğu ile bağlantı kurmasını desteklemek için BBOM Derneği Demokratik Yönetim Çemberi tarafından hazırlanmıştır. Öğrenmede Katılım ve Barış Serisinde yer alan Duygu ve İhtiyaç posterlerinin uzaktan eğitimde kullanımını kolaylaştırmak için düzenlenmiş, duygu ve ihtiyaç ifadelerinin birlikte ve tek tek göründüğü, bağlantı […]

Sınıf Çemberlerinden Bir Gündem: Başka Bir Okul

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen ve Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) tarafından yürütülen Mikro-Fon Programı çerçevesinde gerçekleştirilen “Sınıf Çemberlerinden Bir Gündem: Başka Bir Okul” projesi ile  katılımcı ve barışçıl öğrenme toplulukları için çalışan BBOM Derneği’nin birlikte çalıştığı öğretmenler aracılığıyla “nasıl bir eğitim? nasıl bir okul?” sorularının çocuk katılımı ile alınması ve çocuklardan alınan görüşlerinin […]

Duygu ve İhtiyaç Posterleri

“Nasıl Hissediyorsun? Neye İhtiyacın Var?” Duygu ve İhtiyaç Posterleri, “Öğrenmede Katılım ve Barış” serisi kapsamında duygu ve ihtiyaç okuryazarlığı gelişimine katkı sunma niyetiyle hazırlandı. Posterlerin baskısını okulların, sınıfların, evlerin duvarlarına asarak kullanabilirsiniz. Öğrenme ortamlarının katılımcı ve barışçıl dönüşümü, öğretmenin ve çocukların duygu ve ihtiyaç okuryazarlığı gelişimi ile mümkün. Posterleri, üzerlerindeki duygu ve ihtiyaç ifadelerinin altında bulunan […]

Duygu ve İhtiyaç Seti

Öğrenmede Katılım ve Barış Serisi’nin ilk ürünü olan bu set ile BBOM’un “Demokratik Yönetim” yaklaşımının tüm öğrenme ortamlarında yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı umuyoruz. BBOM Derneği’nin Demokratik Yönetim Çemberi tarafından hazırlanan bu set, 41 duygu ve 42 ihtiyaç kartının yanında, kartların kullanımına dair örnekler ve oyunlar içeren el kitapçığından oluşuyor. Kartların tasarımları, çocukların katkıları ve geribildirimleri ile […]