Hakkımızda

BBOM Yayınları, Başka Bir Okul Mümkün Derneğinin finansal sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak ve derneğin birikim ve deneyimlerini kalıcı yayınlara ve materyallere dönüştürmek için 2019 yılında, BBOM Derneği İktisadi İşletmesi tarafından kuruldu.

BBOM Yayınlarının yayın politikasını şu temel ilkeler belirler:

  • Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin değerlerini ve yaklaşımını desteklemek,
  • Katılımcı ve barışçıl öğrenme topluluklarının yaygınlaşmasını kolaylaştırmak,
  • Çocuğun öncelikli yararını gözetmek ve çocuk haklarını odağına almak.

BBOM Yayınlarından çıkan kitaplar ve materyaller, BBOM Derneğinin yoğunlaştığı konulara paralel olarak, şu temalar üzerine odaklanmaktadır:

  • Sosyal ve Duygusal Öğrenme
  • Eğitimde Çocuk Katılımı
  • Ekoloji
  • Öğretmenlerin İyilik Hali
  • Topluluk Araçları