Katılımcı ve Barışçıl Oyuncaklar: Öğrenme Materyalleri Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi
Adsız tasarım (8)

BBOM Eğitim Modeli’nin Alternatif Eğitim ekseninin kapsamına ve BBOM Derneğinin “Katılımcı ve Barışçıl Öğrenme Toplulukları” vizyonuna uyumlu olarak eğitimde çocuk katılımını artıran ve ilişki temelli sınıf ikliminin yapılandırılmasını kolaylaştıran öğrenme materyalleri ve oyuncakların tasarlanıp üretilmesini hedefledi. Aynı zamanda halihazırda var olan oyuncak ve materyallere bu mercekle bakılarak kullanım alan ve biçimlerinin önerilmesi hedeflenen proje Mart 2019’da başladı.

Proje Sivil Toplum Destek Vakfı Çocuk Fonu tarafından desteklendi.

Proje hedeflerini gerçekleştirmek üzere proje kapsamında yapılan üretimleri aşağıda bulabilirsiniz:


“İhtiyaçtan üretime: Öğrenme Materyali Tasarım Seti” 

Tek bir öğrenme materyali yerine, öğretmenlerin ve çocukların farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere  “öğrenme materyali üretme” materyali hazırladık. Tasarım seti öğretmen/eğitimci gruplarının bir araya gelerek kendi öğrenme materyallerini tasarlama sürecini desteklemek için kart oyununa benzer bir tasarımla hazırlandı.

“İhtiyaçtan üretime: Öğrenme Materyali Tasarım Seti” hakkında daha fazla bilgi için tanıtım rehberini inceleyebilirsiniz.

“İhtiyaçtan üretime: Öğrenme Materyali Tasarım Seti” materyallerini aşağıdan indirebilirsiniz.

Oyun Tahtası | Soru Kartları | Oyun Kartları | Zarlar


Öğrenmeyi Kolaylaştırmak için Oyun Tasarımı için Kısa bir Rehber

Proje kapsamında araştırmalar yaparken Amerika’da Oyun Enstitüsü (Institute of Play) tarafından, bizim proje hedeflerimize katkı sunan rehberler hazırladığını fark ettik. Kurum şu an kapanmış olsa da rehberlerin telifine şu an sahip olan kurumun izni ile rehberlerinden ilgili bölümleri Türkçe’ye çevirdik ve uyarladık. Öğrenme materyali geliştirirken “oyun tasarımı” hakkında pratik bilgilere ihtiyaç duyuyorsanız bu rehber işinizi kolaylaştıracaktır. 

Rehbere buradan ulaşabilirsiniz.

Facebook
Twitter