Katılımcı ve Barışçıl Oyuncaklar: Öğrenme Materyalleri Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi

BBOM Eğitim Modeli’nin Alternatif Eğitim ekseninin kapsamına ve BBOM Derneğinin “Katılımcı ve Barışçıl Öğrenme Toplulukları” vizyonuna uyumlu olarak eğitimde çocuk katılımını artıran ve ilişki temelli sınıf ikliminin yapılandırılmasını kolaylaştıran öğrenme materyalleri ve oyuncakların tasarlanıp üretilmesini hedefledi. Aynı zamanda halihazırda var olan oyuncak ve materyallere bu mercekle bakılarak kullanım alan ve biçimlerinin önerilmesi hedeflenen proje Mart […]