Ekoloji Takvimi ve Posteri 2023

Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nden yeni yıl armağanı: Ekoloji Takvimi ve Posteri 2023 Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin eğitim modelinde dört temel eksenden biri olan Ekolojik Duruş’a hayatımızda daha çok yer verebilmek ve doğanın döngülerini gözlemleyebilmek için beş yıldır hazırladığımız Ekoloji Takvimi güncellenmiş içeriğiyle yayında! Ekoloji Takvimi’nden yararlanarak  sınıflarınızda, iş yerinizde, evlerinizde geleneksel halk takviminden […]

Ekoloji Takvimi 2022

Ekoloji Takvimi 2022, BBOM Eğitim Modeli’nin Ekolojik Duruş eksenine dair araştırma ve geliştirme yapan Ekoloji Çemberi tarafından, ekolojik yaklaşımı öğrenme süreçlerine ve yaşamımıza kendi doğallığında dahil edebilmemiz için hazırlandı. Ekoloji Takvimi bu sene Ekoloji Takvimi El Kitabı’yla uyumlu olacak şekilde hazırlandı. Takvimi tek başına sınıflarınızın ve evlerinizin duvarına asarak kullanabileceğiniz gibi, Ekoloji Takvimi El Kitabı’nı […]

Anlaşalım Materyali

Anlaşmazlıkla Bağ Kurma Posteri ve Anlaşmazlık Vaka Kartları’ndan oluşan Anlaşalım Materyali Sınıf Çemberi İlkokul Öğretmen Kılavuzu web sitesinde. Öğrenme ortamlarında anlaşmazlık, ihtiyaçları karşılama yollarının çatışması olarak tanımlanır ve yeni öğrenmeler için bir fırsat niteliği taşır. Anlaşalım Materyali’ni kullanarak sınıflarınızda yeni öğrenmelere alan açabilirsiniz. Sınıf ikliminin ihtiyaçları doğrultusunda tüm anlaşmazlık çözümü süreçlerinde kullanabileceğiniz materyal, Sınıf Çemberi’nin […]

Birlikte Materyali

Öğrenme ortamlarında karar alma süreçkerini destekleyen Birlikte Materyali, kitapçığı ve posteri ile Sınıf Çemberi İlkokul Öğretmen Kılavuzu web sitesinde. Sınıfta birlikte yaşamı sürdürebilmek için ihtiyaç duyulan kararları, herkesi kapsayan katılımcı bir süreçle almak ve uygulamak birlikte karar alma süreçleriyle mümkün olur. Kendi yaşamlarına dair söz sahibi olmak çocukların sosyal ve bilişsel gelişimlerini ve böylelikle birey […]

Sınıf Çemberi İlkokul Öğretmen Kılavuzu

Çocukların kendi görüşlerini ifade etmeleri, potansiyellerini hayata geçirebilmeleri için güvenli bir alanda desteklenmeleri, öğrenme ortamlarında çocuk katılımının hayata geçmesiyle mümkün olur. Öğrenme ortamlarında katılımı sağlamanın yöntemlerinden biri Sınıf Çemberi‘dir. Sınıf Çemberi, sınıftaki tüm bireylerin bir arada, belirli bir düzen içinde oluşturduğu ifade ve öğrenme alanıdır. Öğretmen dahil sınıftaki herkesin sosyal duygusal öğrenmesini ve gelişimini destekler. Çocukların […]

Doğa ve Bilim 1. Sınıf Seti

Doğa ve Bilim 1. Sınıf Seti Nedir? Çocuklar, yaşamın ilk yıllarından itibaren güçlü bir merak duygusu taşımaktadır. Bu merak duygusunun sürmesini sağlamak ve çocukların doğal gözlem yeteneklerini, bilimsel gözleme doğru dönüştürmek gerekmektedir.  Doğa ve Bilim 1. Sınıf Seti’yle, çocuğun doğayı anlamasının yanında, kendini ve yapabileceklerini keşfetmesi, sorularına cevap bulabilecek yöntemleri geliştirmesi, insanın da doğanın bir […]

Doğayla Bağlantı

Ekoloji Çemberi’nin hazırlamış olduğu “Doğayla Bağlantı” poster serisinin amacı, doğadan uzak kaldığımızı düşündüğümüz salgın döneminde doğayla bağımızı sorgularken çocuklarla paylaşabileceğimiz etkinlik önerilerine yer vermek.  Poster serisinin ilki “Doğa nerede?” diye sorarken, doğanın uzak ve gidilen bir yer olmadığını; insanın da doğanın parçası olarak her an doğayla ilişki içinde olduğunu hatırlatacak ipuçları içeriyor.  Doğa, nerede olursak […]

Uzaktan Eğitimde Duygu ve İhtiyaçlar

Uzaktan Eğitimde Duygu ve İhtiyaçlar materyali, uzaktan eğitim sürecinde canlı derslerde çocukların kendisi ve sınıf topluluğu ile bağlantı kurmasını desteklemek için BBOM Derneği Demokratik Yönetim Çemberi tarafından hazırlanmıştır. Öğrenmede Katılım ve Barış Serisinde yer alan Duygu ve İhtiyaç posterlerinin uzaktan eğitimde kullanımını kolaylaştırmak için düzenlenmiş, duygu ve ihtiyaç ifadelerinin birlikte ve tek tek göründüğü, bağlantı […]

Doğa ve Çocuk Çeviri Serisi

Model Araştırma ve Geliştirme çalışmaları kapsamında Ekolojik Duruş eksenine yönelik olarak materyaller üreten Ekoloji Çemberi, odak koyduğu konularla ilişkili olarak “Doğa ve Çocuk” temasında çeviri serisi hazırladı. Seriyi oluşturan altı çeviri metni, insan – doğa ilişkisi, doğada çocuklarla yapılabilecek etkinlikler, doğayla bağlantımızı güçlendirmenin yolları gibi konularda birbirini tamamlayacak şekilde sıralandı. 1) Altı Yolla Doğanın Çocukların […]

Ekoloji Takvimi 2021

Ekoloji Takvimi 2021, BBOM Eğitim Modeli’nin Ekolojik Duruş eksenine dair araştırma ve geliştirme yapan Ekoloji Çemberi tarafından ekolojik yaklaşımı öğrenme süreçlerine ve yaşamımıza kendi doğallığında dahil edebilmemiz için hazırlandı. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Ekoloji Takvimi bu yıl bireysel olarak da takip edebileceğimiz şekilde tasarlandı. Takvimin içeriğinde geleneksel halk takviminden derlenen doğa olaylarına, dünya ve yaşamla […]