Ekolojik Duruş

Başka Bir Okul Mümkün Derneği model geliştirme çalışmaları kapsamında 2017 yılının Ekim ayında bir araya gelen Ekoloji Çemberi; “Ekolojik farkındalığa sahip, bu farkındalığını yaşam pratiği halinde uygulayabilen, doğaya karşı sorumlu topluluklar” vizyonu çerçevesinde BBOM Eğitim Modeli’nde yer alan Ekolojik Duruş eksenine dair uygulamaların okullarda hayata geçirilmesi ve bunların çocuklara, ebeveynlere, bakım verenlere ve öğretmenlere aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Üç yıldır düzenli olarak online platformlarda bir araya gelen Ekoloji Çemberi, tatil dönemlerinde Öğretmen Köyü’nde gerçekleştirdiği çalıştaylarla çalışmalarını değerlendirerek yeni dönem planlamalarını gerçekleştiriyor.

Öğrenme ortamlarında ekolojik farkındalığın tüm süreçlere yayılmasını sağlamak, bunları hayata geçirecek araçlar geliştirmek ve topluluğun paydaşlarını ekolojik bilinçlendirme konusunda desteklemek için çalışan Ekoloji Çemberi bu alanlarda materyaller hazırlayarak eğitim ve atölyeler düzenliyor, içerik geliştiriyor. 

2020-2021 dönemi itibariyle emek koyan üyeler arasında: Burak Ülman, Burcu Ceylan, Cem Demirayak, Hamide Tıpırtın, Murat Doğan, Nihan Körpe Aslan, Özge Oğuz ve Seda Savaş’ın bulunduğu Ekoloji Çemberi çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Kasım 2017
Aralık 2018
Nisan 2019
Nisan 2019
Eylül 2019
Eylül 2019
Ekim 2019
Kasım 2019
Aralık 2019
Ocak 2020
Ekim 2019
Nisan 2020
Kasım 2019
Haziran 2020